ISU-ISU PENGANGKUTAN DARAT DI MALAYSIA

Authors

Mazdi Marzuki
Jabil Mapjabil

Synopsis

Buku ini menghimpunkan sembilan buah tajuk tentang peranan dan isu pengangkutan darat dalam pembangunan negara. Pada peringkat pertama, buku ini memuatkan peranan pengangkutan dalam pembangunan negara. Seterusnya, buku ini menjelaskan isu yang muncul dalam sektor pengangkutan iaitu keselamatan dan kemalangan jalan raya. Kemunculan buku ini sekurang-kurangnya berupaya mengisi sedikit kelompangan keperluan bahan ilmiah tentang pengangkutan yang masih kurang khususnya dalam bahasa Malaysia. Peranan dan isu berkait dengan sektor pengangkutan tidak akan berhenti, ia sentiasa bergerak mengikut masa dan ruang seperti pergerakan pengangkutan juga. Oleh itu, buku Isu-isu Pengangkutan Darat di Malaysia ini memberi gambaran tentang peranan dan isu pengangkutan dengan berfokus kepada Malaysia. Oleh hal yang demikian, buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik, penyelidik, mahasiswa dan masyarakat secara umumnya.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-95-2

Date of first publication (11)

01-01-2015
Hijri Calendar