ENDNOTE: LANJUTAN

Authors

Abd Rahman Ahmad

Synopsis

Menguruskan rujukan merupakan antara elemen penting dalam penulisan berbentuk penyelidikan. Pada hari ini kaedah konvensional tidak lagi berkesan dan cekap dalam menguruskan rujukan apatah lagi apabila penyelidik terpaksa berhadapan dengan senarai rujukan yang banyak. Sehubungan itu, penyelidik di abad ke-21 ini harus menggunakan teknologi dan perisian yang mampu mengurus dan menyimpan data rujukan dengan lebih mudah dan tersusun. Buku ini bertujuan untuk membantu penyelidik untuk mengurus dan menggunakan EndNote dengan fokus kepada isu dan permasalahan semasa menggunakan perisian ini. Penerbitan edisi ini adalah lanjutan daripada buku EndNote (Asas) terbitan sebelum ini. Penulis berharap, paparan dan maklumat yang ada dapat membantu anda untuk berasa lebih yakin lagi untuk menggunakan perisian ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Rahman Ahmad. (2015). EndNote Asas. Batu Pahat. Pnerbit UTHM

Brouwer, J., Renkema, J. M. S., & Kersten, A. (2014a). Endnote X7: Wageningen UR Library.

EndNote X7 Software, Thomson Reuters.

EndNote user manual (2014). http://endnote.com/support/onlineuser-manual/x7.

Published

January 1, 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-31-3

Date of first publication (11)

01-01-2015
Hijri Calendar