PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI MALAYSIA: PENDEKATAN DAN PERANAN INSTITUSI

Authors

Jabil Mapjabil
Narimah Samat
Seow Ta Wee

Synopsis

Buku ini disusun mengikut dua tema utama perbincangan iaitu pendekatan dan peranan beberapa institusi dalam membangunkan modal insan di Malaysia. Modal insan yang berkualiti merupakan tuntutan yang diberikan prioriti dalam usaha merealisasikan misi nasional sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Buku ini memberikan manfaat dan amat berguna kepada mereka yang ingin mengkaji atau mendapatkan pengetahuan lanjut tentang pembangunan modal insan di Malaysia. Beberapa pendekatan melalui perspektif Barat, Islam, Psikologi Kemanusiaan Maslow, kerangka pembelajaran sepanjang hayat dan falsafah Pendidikan Islam dibincangkan. Seterusnya peranan beberapa institusi seperti institusi sekolah, institut pengajian tinggi, institusi kemahiran dan firma industri menjadi fokus perbincangan kedua buku ini. Buku ini juga sesuai untuk bacaan umum dan rujukan tambahan kepada pendidik dan pelajar di institusi kemahiran dan sekolah menengah.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2013

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-39-6

Date of first publication (11)

01-01-2013
Hijri Calendar