KOMPILASI KAJIAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI

Authors

Amran Hassan

Synopsis

Kesejahteraan psikologi merupakan satu perkara yang sangat subjektif untuk dinilai. Perbincangan bab-bab dalam buku ini lebih mengkhusus kepada kefungsian sesebuah keluarga, perwatakan antagonis (negatif) yang memberikan kesan negatif terhadap prestasi kerja, peranan keluarga yang mensejahterakan belia, kesunyian dalam kalangan warga emas, keluarga yang sihat dan termasuklah isu transeksual mengikut perspektif Islam dan keluarga. Perbincangan bab lain lagi ialah kesan emosi dan sokongan sosial terhadap golongan HIV, isu homoseksual di Malaysia dan pendekatan terapi lukisan dalam kalangan penjawat awam. Kesemua bab-bab ini meliputi aspek-aspek kompilasi kajian yang menjurus ke arah kesejahteraan psikologi semua pihak sama ada melibatkan golongan majoriti, mahupun minoriti. Kepentingan mencapai tahap kesejahteraan psikologi ini akan dapat membuka banyak ruang kebaikan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara untuk jangka masa panjang.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2013

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-40-2

Date of first publication (11)

01-01-2013
Hijri Calendar