PELANCONGAN SUKAN: KONSEP DAN KAJIAN KES

Authors

Jabil Mapjabil

Synopsis

Buku Pelancongan Sukan di Malaysia: Konsep dan Kajian Kes ini adalah satu-satunya karya suntingan yang membincangkan tentang perkembangan pelancongan sukan di Malaysia. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian utama. Pertama, konsep dan teoritikal dalam pelancongan sukan dengan mengambil latar senario di Malaysia. Terdapat lima bab di bahagian ini iaitu Konsep dan teori dalam pelancongan sukan, Pelancongan sukan dan prospek ekonomi di Malaysia, Pelancongan sukan dan industri sukan di Malaysia, Perspektif Islam terhadap pelancongan sukan di Malaysia dan Isu penglibatan wanita dalam pelancongan sukan di Malaysia.Bahagian kedua buku ini membincangkan beberapa kajian kes terpilih tentang pelancongan sukan di Malaysia. Karya suntingan ini memiliki kelebihan sebagai sumber rujukan kepada pelbagai pihak dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap pelancongan sukan dalam beberapa aspek.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

1 January 2014

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-88-4

Date of first publication (11)

01-01-2014
Hijri Calendar