SEJARAH DALAM ARUS KESEDARAN: SUMBANGSIH KEPADA PROF. DR. ADNAN HJ. NAWANG

Authors

Ishak Saat
Adnan Jusoh
Nabir Hj. Abdullah

Synopsis

Buku ini dihasilkan sempena mengingati jasa dan sumbangan beliau dalam membangunkan Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Selaku Dekan yang pertama, banyak cabaran dan pengorbanan yang terpaksa dihadapi oleh beliau untuk membina sesuatu dari tiada kepada ada. Beliau melakarkan sebuah sejarah tersendiri dalam membangunkan bidang sains kemanusiaan di UPSI iaitu satu-satunya fakulti yang mempunyai pelbagai disiplin ilmu. Buku ini mengandungi 13 bab berkaitan sejarah dengan tema kesedaran yang dihasilkan oleh para pelajar pasca siswazah dan juga para pensyarah dari institut pengajian tinggi awam dan swasta. Ada di antara penyumbang bab ini merupakan  bekas pelajar beliau dan ada juga antaranya merupakan rakan seperjuangan beliau semasa di (UPSI). Buku ini juga dihasilkan bertujuan untuk membimbing dan melahirkan sejarawan baru dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sejarawan terdahulu dalam usaha memperbanyakkan khazanah sejarah negara.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2014

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-63-1

Date of first publication (11)

01-01-2014
Hijri Calendar