PELANCONGAN DI PULAU LANGKAWI: PEMBANGUNAN DAN IMPLIKASI

Authors

Jabil Mapjabil

Synopsis

Pulau Langkawi merupakan lokasi yang menjadi tumpuan pengkaji untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang pelancongan. Buku ini boleh digunakan oleh pelbagai pihak sebagai rujukan untuk memahami dengan lebih lanjut tentang perkembangan industri pelancongan di sesebuah pulau peranginan dalam konteks pembangunan dan implikasinya. Buku ini memaparkan pelbagai topik tentang pelancongan di Pulau Langkawi berdasarkan hasil penyelidikan semasa serta disokong dengan sumber literatur, statistik dan rajah yang relevan dan terkini. Ia mencakupi beberapa kajian yang berkaitan dengan tarikan pelancongan utama di Pulau Langkawi. Beberapa bab dalam buku ini didapati amat signifikan dalam konteks kelestarian pembangunan pelancongan pada masa hadapan. Selain itu, buku ini memberikan informasi berguna kepada pihak pemegang taruh termasuk pembuat dasar dalam bidang pelancongan khususnya berkaitan dengan isu implikasi pelancongan, pengalaman percutian pelancong serta penerimaan komuniti tempatan. 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2014

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-90-7

Date of first publication (11)

01-01-2014
Hijri Calendar