KAWALAN BANGUNAN: PELAKSANAAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN MELALUI PUSAT SEHENTI

Authors

Azlan Shah Ali
Rohayati Zakaria

Synopsis

Buku ini bertujuan berkongsi maklumat berkenaan keberkesanan Pusat Sehenti dari segi memendekkan tempoh masa kelulusan pelan bangunan dengan memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan Pusat Sehenti dari aspek tempoh masa kelulusan pelan bangunan bagi projek perumahan. Buku ini juga memaparkan proses kelulusan pelan bangunan yang dilaksanakan oleh PBT di Malaysia serta menekankan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi keberkesanan Pusat Sehenti iaitu kakitangan, dokumen permohonan, pelan pindaan dan pemohon/pemaju. Prestasi PBT dalam memproses permohonan pelan bangunan berkemungkinan dapat dipertingkatkan lagi dengan memberi penekanan yang lebih tinggi terhadap penambahbaikan kepada aspek tersebut. Kandungan buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan kepada pelajar institusi pengajian tinggi yang memfokus kepada bidang senibina, ukur bangunan, kejuruteraan dan kursus yang berkaitan dengan bidang alam bina serta dijadikan panduan dan bahan bacaan umum kepada pengamal yang ada kaitan dengan bidang kerja kawalan bangunan.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

1 January 2013

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-15-0

Date of first publication (11)

01-01-2013
Hijri Calendar