PELANCONGAN PULAU DI MALAYSIA

Authors

Jabil Mapjabil
Yahaya Ibrahim
Tan Wan Hin

Synopsis

Buku karya suntingan yang meneliti tentang perkembangan dalam pembangunan, pengurusan dan implikasi pelancongan pulau di Malaysia daripada pelbagai isu dan perspektif. Buku ini terdiri daripada EMPAT bahagian, iaitu:

Bahagian A : Pembangunan Pelancongan di Pulau Peranginan

Bahagian B : Pengurusan Ciri Tarikan dan Kemudahan Pelancongan Pulau

Bahagian C : Implikasi Pembangunan Pelancongan Pulau

Bahagian D : Isu Pelancong Antarabangsa dan Pulau Terpilih

Buku ini memberikan manfaat dan amat berguna kepada mereka yang ingin mengkaji atau memperolehi pengetahuan lanjut tentang topik pelancongan pulau khususnya dalam konteks pembangunan, pengurusan dan implikasinya di Malaysia. Ia meliputi pelbagai pendekatan penulisan dan penghujahan dari yang bersifat konseptual sehinggalah kepada kajian kes terpilih.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2014

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-62-4

Date of first publication (11)

01-01-2014
Hijri Calendar