PEMIKIRAN TOKOH ULAMA BANJAR KEDAH

Authors

Suhanim Abdullah

Synopsis

Buku ini mengandungi 5 bab yang memaparkan pengkisahan tentang sejarah dan peranan ulama di Kedah khususnya ulama Banjar. Pengenalan dihuraikan dengan jelas sejarah pemikiran Islam dan tiga aliran pemikiran Islam yang utama. Bab 1, dibincangkan secara terperinci kedatangan Islam ke Kalimantan Selatan dan Kedah. Bab 2, dihuraikan peranan ulama di Kedah khususnya dalam bidang pendidikan dan penulisan. Bab 3 membincangkan penulisan dan pemikiran Sheikh Muhammad Taib bin Mas’ud iaitu seorang ulama yang hidup sekitar akhir kurun ke-19 Masihi. Bab 4 membincangkan penulisan dan pemikiran Tuan Hussein bin Muhammad Nasir iaitu seorang ulama yang hidup sekitar awal kurun ke-20 Masihi. Bab 5 memperkatakan tentang penulisan dan pemikiran Ustaz Ahmad Fahmi bin Zamzam iaitu ulama kontemporari. Buku ini cuba memperlihatkan kesinambungan dan perubahan yang berlaku pada pemikiran ketiga-tiga ulama tersebut kerana perbezaan zaman mereka hidup.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2014

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-41-9

Date of first publication (11)

01-01-2014
Hijri Calendar