LUKISAN KEJURUTERAAN TEKNIK UMUM-KE-SPESIFIK (UKeS): WHOLE-TO-PARTS

Authors

Zainal Abidin Akasah
Maizam Alias
Liaw Yin Huat

Synopsis

Buku ini memberi penekanan kepada pendekatan dari umum-ke-spesifik (whole-to-parts approach) atau singkatannya UKeS. UKeSmengambilkira keperluan menvisualisasi ruang yang menjadi matlamat jangka panjang pendidikan lukisan kejuruteraan. Bahan-bahan di dalam buku ini mengambilkira proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran lukisan kejuruteraan dan seterusnya meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran subjek ini. Ia mengambilkira kekuatan otak kanan yang lazimnya dipinggirkan apabila pengajaran pendekatan spesifik-ke-umum digunakan. Penggunaan bahan dan aktiviti dalam buku ini secara teratur akan dapat meningkatkan minat dan kemahiran terhadap lukisan kejuruteraan serta membantu dalam meningkatkan keupayaan menvisualisasi ruang seseorang iaitu satu keupayaan yang amat penting dalam menentukan kejayaan akademik dan kerjaya pelbagai disiplin.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2013

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-983-0468-30-3

Date of first publication (11)

01-01-2013
Hijri Calendar