Editorial Team

Chief Editor

Dr. Zahrul Akmal bin Damin

 

Managing Editors

Dr Shahidah binti Hamzah

Dr Norizan binti Rameli

 

Advisory Board

Prof. Rosman Md Yusoff (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)

Prof. Arsiah Bahron (Universiti Malaysia Sabah)

Prof. Dr Asnarulkhadi Abu Samah (Universiti Putra Malaysia)

Prof. Jing Xi (China Three Gorges University, China)

Prof Dr Mas Tri Djoko Sunarno ( Ministry for Marine Affair and Fisheries, Bogor Indonesia)

Assistant Professor Dr Kawa Abdulkareem Sherwani (Erbil Polytechnic University, Erbil Iraq)

Dr Nor Fuad Abdul Hamid (Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia)

Dr Ir. Hj. Yuary Farradia (Universitas Pakuan Bogor, Indonesia)

Dr Moch. Irfan Hadi (UIN Sunan Ampel, Indonesia)