Analisis Tinjauan Literatur Sistematik (SLR): Elemen Humanisme dalam Sistem Pendidikan

Authors

  • Lutfan Jaes
  • Muhaymin Hakim Abdullah
  • Mohd Zulfadli Rozali
  • Nurizyani Azhar
  • Yuslizar Kamaruddin
  • Asyraf Maula

Keywords:

Dasar Awam, Pendidikan, Elemen Humanisme, Pendidikan Humanisme, Humanistik

Abstract

Abstrak: Pendidikan merupakan satu proses pembelajaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan serta didikan nilai kemanusiaan yang perlu diberikan kepada setiap insan untuk dimanfaatkan. Namun, elemen pendidikan humanisme sering dilupakan. Kegagalan dalam menerapkan elemen ini ketika pembelajaran dan pengajaran dalam pendidikan akan memberi kesan kepada peningkatan permasalahan isu sosial di negara ini. Malah pelajar juga kurang minat untuk bersekolah kerana kebebasan serta kreativiti mereka seolah-olah disekat akibat kurangnya prihatin terhadap penyampaian secara humanistik ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti elemen terkini humanisme dalam pendidikan supaya dapat diperkasakan oleh tenaga pengajar. Kaedah PICo digunakan untuk membina persoalan kajian dan rangka kerja PRISMA digunakan sebagai garis panduan untuk proses semakan, setiap artikel yang dikumpul, diekstrak dengan teliti daripada pangkalan data Scopus dan Google Scholar. Elemen pendidikan humanisme adalah penting bagi menerapkan didikan secara humanistik sistem pendidikan. 10 elemen humanisme yang dikenal pasti adalah elemen berdikari, kebebasan, kesedaran, prihatin, sahsiah diri, integriti, kemanusiaan, tanggungjawab, rohani dan sokongan. Justeru, pendidikan humanisme diharap dapat membangunkan kemahiran fizikal dan kemahiran insaniah bagi melahirkan pelajar yang lebih bersedia dan relevan dengan keperluan semasa negara

yang mempunyai ciri unggul dan sahsiah diri yang optimum. Malah kajian akan datang boleh dijalankan untuk menjelaskan lebih banyak cara pendekatan humanisme dalam pendidikan sebagai pengetahuan asas bagi semua pihak.

 

Kata Kunci: Dasar Awam, Pendidikan, Elemen Humanisme, Pendidikan Humanisme, Humanistik

Downloads

Published

14-12-2022

How to Cite

Jaes, L., Abdullah, M. H. ., Rozali, M. Z. ., Azhar, N. ., Kamaruddin , Y. ., & Maula, A. . (2022). Analisis Tinjauan Literatur Sistematik (SLR): Elemen Humanisme dalam Sistem Pendidikan. Human Sustainability Procedia, 2(2), 57–67. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/9538

Issue

Section

Education