Kesan Pembelajaran Online di Musim Pandemik Covid-19 Terhadap Perkembangan Akhlak Pelajar

Authors

  • Siti Marpuah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Mohammad Ghozali Universitas Darussalam Gontor
  • Nur Kholis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
  • Muhammad Najmi Hassan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Lasmi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Keywords:

Pembelajaran online, Pandemik Covid19,, Akhlak

Abstract

Pandemik covid 19 yang melanda seluruh dunia memberi kesan yang besar terhadap sistem pembelajaran, termasuk di Malaysia. Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara online menyebabkan guru mengalami kesukaran untuk mengawal pelajar termasuk adab, akhlak dan tingkah laku mereka semasa belajar. Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan pembelajaran secara online terhadap perkembangan akhlak pelajar. Pengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengedarkan borang soal selidik melalui google form. Hasil kajian menunjukkan bahawa pembelajaran secara online di musim pandemik Covid ini memberikan kesan positif dan negatif terhadap akhlak pelajar. Di antara kesan positifnya adalah pelajar dapat mendapatkan pelbagai bahan pembelajaran berkaitan akhlak seperti ceramah agama daripada website yang tersedia. Sedangkan kesan negatifnya terkadang ada sesetengah pelajar yang melayari website tidak baik ketika pembelajaran online dijalankan.

Downloads

Published

14-12-2022

Issue

Section

Contemporary issues of Islam and the sustainability of the ummah

How to Cite

Marpuah, S., Mohammad Ghozali, Nur Kholis, Muhammad Najmi Hassan, & Lasmi. (2022). Kesan Pembelajaran Online di Musim Pandemik Covid-19 Terhadap Perkembangan Akhlak Pelajar . Human Sustainability Procedia, 2(2), 43-50. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/9515