Elemen Psiko-Spiritual Dalam Menangani Delinkuensi Remaja

Authors

  • Intan Farhana Saparudin Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Siti Nabilah Che Soh Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Keywords:

elemen, psiko-spiritual, remaja, delinkuensi.

Abstract

Tingkah laku tidak bermoral bermula dengan perbuatan melanggar peraturan, undang-undang atau norma masyarakat dikenali sebagai delinkuen dalam kalangan remaja bawah umur manakala bagi golongan belia adalah tingkah laku devian atau jenayah. Situasi tersebut menyebabkan kemudaratan kepada komuniti dan persekitarannya. Gejala tersebut yang menjadi kebiasaan dan tidak dibendung akhirnya membawa kepada jenayah yang lebih berat sama ada merompak, membunuh, seks bebas, pembuangan bayi dan penagihan dadah. Keadaan ini mengganggu ketenteraman awam dan keharmonian sosial yang menjadi tanggungjawab kepada setiap ahli masyarakat untuk menyelamatkan remaja ini dari terus terjerumus ke kancah yang lebih merbahaya. Justeru artikel ini membincangkan elemen psiko-spiritual menurut perspektif Islam yang dapat diketengahkan sebagai langkah menangani gejala delinkuensi remaja. Dalam mencapai objektif tersebut kaedah analisis kandungan (content analysis) dilakukan dengan metode pengumpulan data secara analisis dokumen. Hasil penelitian mendapati terdapat beberapa elemen psiko-spiritual yang dapat berperanan dalam menangani tingkah laku delinkuen remaja antaranya elemen ibadah dan penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs). Oleh itu implikasi penulisan artikel ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam perawatan gejala delinkuensi remaja dengan penekanan terhadap elemen spiritual mereka

Downloads

Published

15-12-2018

How to Cite

Intan Farhana Saparudin, & Siti Nabilah Che Soh. (2018). Elemen Psiko-Spiritual Dalam Menangani Delinkuensi Remaja. Human Sustainability Procedia. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1246