KAJIAN “YOUTH INTERVENTION PROGRAMME: BEST PRACTICES OF YOUTH INTERVENTION PROGRAMME”MENGHASILKAN MODUL KESIHATAN REPRODUKTIF YANG KOMPREHENSIF DAN BERKESAN UNTUK GOLONGAN MUDA

  • Hamizah MH Sektor Perkhidmatan KeluargaLembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
Keywords: Kesihatan seksual dan reproduktif (KSR), golongan muda, modul KSR

Abstract

Terdapat banyak program kesihatan seksual dan reproduktif yang mensasarkan golongan muda di Malaysia , namun masalah sosial seperti seks luar nikah, kehamilan remaja, rogol dan buang bayi masih meningkat sehingga kini. Kajian Youth Intervention Study: Best Practices of Youth Intervention Programmes in Malaysia dilaksanakan bagi tujuan mengkaji keberkesanan program dan modul KSR untuk golongan muda yang sedia ada di Malaysia, seterusnya menghasilkan model baru yang menggabungkan kekuatan modul-modul tersebut di samping mengambil iktibar dari modul antarabangsa. Sebuah modul KSR yang dinamakan Modul ACE ( Accurate, Comprehensive and Effective) telah dihasilkan berasaskan bukti kajian keberkesanannya.

Published
15-12-2018
How to Cite
Hamizah MH. (2018). KAJIAN “YOUTH INTERVENTION PROGRAMME: BEST PRACTICES OF YOUTH INTERVENTION PROGRAMME”MENGHASILKAN MODUL KESIHATAN REPRODUKTIF YANG KOMPREHENSIF DAN BERKESAN UNTUK GOLONGAN MUDA. Human Sustainability Procedia. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1223