AKTIVITI KOKURIKULUM SEBAGAI PEMANGKIN KEMAHIRAN KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PELAJAR DRS 2161

  • SAHARUDDIN TALIB
Keywords: kemahiran insaniah, kepimpinan

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenalpasti aktiviti kokurikulum merupakan agen pemangkin kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengambil kursus ko-kurikulum DRS 2161 (Ragbi).Kajian ini memfokuskan kepada kemahiran insaniah khususnya kemahiran dari aspek kepimpinan dalam kalangan responden.Seramai 25orang responden terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada para pelajar yang merentas jabatan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dapatan kajian mendapati bahawa, secara keseluruhannya tafsiran tahap berdasarkan min adalah tinggi dengan nilai 4.00.

Published
19-06-2018
How to Cite
TALIB, S. (2018). AKTIVITI KOKURIKULUM SEBAGAI PEMANGKIN KEMAHIRAN KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PELAJAR DRS 2161. Human Sustainability Procedia. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1191