TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a

Authors

  • SITI NORLINA MUHAMAD
  • FARAHWAHIDA MOHD YUSUF
  • SITI AISHAH PANATIK@ABDUL RAHMAN
  • MOHD NASIR RIPIN
  • FARIZA MD SHAM
  • ZILAL SAARI

Keywords:

tanda-tanda, penyakit jiwa, remaja

Abstract

Zaman remaja sering dikaitkan dengan zaman yang banyak sekali menimbulkan tekanan jiwa kepada individu.Ia merupakan satu masa yang amat kompleksdalam perkembangan keperibadian seorang individu. Melihat kepada masalah yang kompleks ini, kajian ini dilakukan untuk membantu menangani masalah ini. Kertaskerja ini akan membincangkan tanda-tandapenyakit kejiwaan dalam kalangan remaja Islamdi Johor Bahru. Sebanyak 231 borang soal selidik telah diedarkan ke beberapa buah sekolah menengah di sekitar daerah Johor Bharu. Responden terdiri daripada pelajar tingkatan satu hingga tingkatanlima di mana kesemua merekaadalah beragama Islam. Terdapat empat domain yang diukur iaitu kebijaksanaan (al-hikmah), kesederhanaan (al-‘iffah), keberanian (al-shaja’ah) dan keadilan (al-‘adalah).Datadianalisis menggunakan SPSS version 18.Dapatan kajian menunjukkan,tanda penyakit kejiwaan dalam kalangan remaja Islamdi Johor Bahru berada pada tahap rendah di mana min keseluruhan ialah2.17

Downloads

Published

31-05-2018

How to Cite

MUHAMAD, S. N., MOHD YUSUF, F., PANATIK@ABDUL RAHMAN, S. A., RIPIN, M. N., MD SHAM, F., & SAARI, Z. (2018). TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a. Human Sustainability Procedia. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1178