Impak Covid-19 Terhadap Minat Pemilihan Kerjaya Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar

Authors

  • Faisal Husen Ismail university tun hussein onn malaysia
  • Muhammad Masruri Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Shakila Ahmad Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Arwansyah Kirin Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Fitriah M Suud Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Keywords:

Covid-19, keusahawanan, UTHM, pelajar

Abstract

Wabak Covid-19 mengakibatkan kesan dan perubahan pada kehidupan normal manusia. Setiap orang merasai kesan Covid-19 termasuk remaja. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesan Covid-19 terhadap minat keusahawanan di kalangan remaja. Kajian ini dijalankan kepada mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia cawangan Pagoh. Objek kajian adalah mahasiswa yang mempunyai minat terhadap keusahawanan di masa pandemic Covid-19. Sampel kajian akan dipilih secara rawak di kalangan mahasiswa dan mahasiswi UTHM Pagoh. Data kajian ini akan dianalisis menggunakan perisian SPSS. Selain itu kajian ini bagi mengenalpasti perbezaan pengaruh variable-variable eksogenus terhadap variabel endogenus kajian berdasarkan lokasi (mahasiswa bandar dan luar bandar) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minta keusahawanan di kalangan remaja. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah tinjauan, melibatkan seramai 250 orang pelajar dari kawasan bandar dan luar bandar. Justeru kajian ini diharapkan dapat memberikan input berguna bagi penambahbaikan kompitensi mahasiswa selepas mereka bergraduasi serta mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berketrampilan.

Downloads

Published

02-07-2023

How to Cite

Husen Ismail, F., Muhammad Masruri, Ahmad, S. ., Kirin, A. ., & M Suud, F. (2023). Impak Covid-19 Terhadap Minat Pemilihan Kerjaya Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar. Human Sustainability Procedia, 3(1), 56–70. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/11772

Issue

Section

Economic and Development