KAJIAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN DAN AMALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM KALANGAN PELAJAR JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

Authors

  • AISHAH SAIM

Keywords:

pengetahuan; amalan

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan dan amalan teknologi maklumatdalam kalangan pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrikdi Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Aspek pengetahuan teknologi maklumat dan amalan menggunakan teknologi maklumattelah dikenalpasti untuk kajian ini.Seramai 25orang responden terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan).Kaedah soal selidik digunapakai dalam mendapatkan maklumat berkaitan.Dapatan kajian dianalisa dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 18. Hasil kajian mendapati bahawa tahap pengetahuandan amalan teknologi maklumatresponden adalah tinggi dengan min keseluruhan 4.11

Downloads

Published

31-05-2018

How to Cite

SAIM, A. (2018). KAJIAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN DAN AMALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM KALANGAN PELAJAR JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH. Human Sustainability Procedia. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1151