TAHAP PENYERTAAN DAN PENDAYAUPAYAAN PSIKOLOGI: MENJELASKAN HUBUNGAN MENERUSI ORGANISASI BERASASKAN KOMUNITI

Authors

  • FAUZIAH ANI
  • ZAHRUL AKMAL DAMIN
  • LUTFAN JAES
  • HARLIANA HALIM
  • KHAIRUL ANUAR KAMRI
  • FADILLAH ISMAIL
  • AZHANI TOHAR
  • ASBAH RAZALI

Keywords:

Organisasi Berasaskan Komuniti, Pendayaupayaan, Penyertaan, Psikologi dalaman

Abstract

Pendayaupayaan psikologi dalam kajian ini merupakan perubahan yang positif kepada dimensi psikologi ahli-ahli PWPK seperti efikasi diri, kebanggaan diri dan tingkahlaku proaktif yang diperolehi setelah menyertai Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK).Atas alasan ini kajian ini dilakukan bagi menentukan hubungan antara tahap penyertaan(pembuatan keputusan, perlaksanaan dan penerimaan faedah dengan pendayaupayaan psikologi dalaman ahli PWPK di Johor. Seramai 366 ahli daripada 60 kumpulan PWPK telah dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan kelompok pelbagai peringkat (cluster multistages sampling) sebagai responden kajian ini. Maklumat kajian dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis menggunakan Pearson product moment correlationSPSS. Dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga tahap penyertaanmempunyai hubungan yang positif dengan pendayaupayaan psikologi. Justeru itu, bagi memastikan PWPK berfungsi sebagai medium pendayaupayaan, maka tahap penyertaan aktif perlu diperluaskan lagi.

Downloads

Published

31-05-2018

How to Cite

ANI, F., DAMIN, Z. A., JAES, L., HALIM, H., KAMRI, K. A., ISMAIL, F., TOHAR, A., & RAZALI, A. (2018). TAHAP PENYERTAAN DAN PENDAYAUPAYAAN PSIKOLOGI: MENJELASKAN HUBUNGAN MENERUSI ORGANISASI BERASASKAN KOMUNITI. Human Sustainability Procedia. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1139