Membentuk Keperibadian Islam dalam Pekerjaan

Authors

  • Mohammad Ghozali Ghozali Universitas Darussalam Gontor
  • Imam Kamaluddin
  • Iman Nur Hidayat

Keywords:

Keperibadian Islam, aqliyah, Nafsiyah

Abstract

Perbincangan tentang keperibadian Islam, pemahaman dan pembentukan keperibadian Islam. selanjutnya memperbincangkan pola fikir terhadap al-di>n al-Isla>m sebagai roh dalam pekerjaan, pola sikap (perilaku) yang dipengaruhi pengetahuan mengenai syariah Islam,. Dalam membincangkan tentang keperibadian, terlebih dahulu perlu difahami ada dua konsep keperibadian iaitu personaliti secara umum dan keperibadian Islam. Allah memberi manusia dengan akal. Akal inilah yang telah mengangkat kedudukan manusia dan menjadikannya makhluk yang paling utama Cara berfikir dan perilaku seseorang membuktikan jenis keperibadian  yang diekspresikan melalui perbuatannya. Cara berfikir ditentukan oleh maklumat yang diperolehi, sedang perilaku seseorang ditentukan oleh sesuatu idea yang mereka fahami. Islam menuntut melakukan tindakan yang diwajibkan sebagai tindakan peribadi

 

 

Downloads

Published

02-01-2022

Issue

Section

Articles

How to Cite

Ghozali, M. G., Imam Kamaluddin, & Iman Nur Hidayat. (2022). Membentuk Keperibadian Islam dalam Pekerjaan. Advances in Humanities and Contemporary Studies, 2(2), 1-14. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/2114