Skip to main content
  • Penerbit Edited 2
  • 1

Promosi Buku e-Book Penerbit UTHM

PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI MALAYSIA: PENDEKATAN DAN PERANAN INSTITUSI

PENYEDIAAN GRAF PENYELIDIKAN

Penulis:Editor: Jabil Mapjabil, Narimah Samat, Seow Ta Wee
Kategori: Akademik
ISBN: 978-967-2216-72-8

File Size: 1.19 MB
Format: EPUB (e-book)

Sinopsis

Buku ini disusun mengikut dua tema utama perbincangan iaitu pendekatan dan peranan beberapa institusi dalam membangunkan modal insan di Malaysia. Modal insan yang berkualiti merupakan tuntutan yang diberikan prioriti dalam usaha merealisasikan misi nasional sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Buku ini memberikan manfaat dan amat berguna kepada mereka yang ingin mengkaji atau mendapatkan pengetahuan lanjut tentang pembangunan modal insan di Malaysia. Beberapa pendekatan melalui perspektif Barat, Islam, Psikologi Kemanusiaan Maslow, kerangka pembelajaran sepanjang hayat dan falsafah Pendidikan Islam dibincangkan. Seterusnya peranan beberapa institusi seperti institusi sekolah, institut pengajian tinggi, institusi kemahiran dan firma industri menjadi fokus perbincangan kedua buku ini. Buku ini juga sesuai untuk bacaan umum dan rujukan tambahan kepada pendidik dan pelajar di institusi kemahiran dan sekolah menengah.

Sila pastikan telefon pintar anda mempunyai aplikasi epub reader seperti Google Play Books untuk membaca fail .epub