Skip to main content

Tun Dr. Ismail : Merintis Kepemimpinan Berintegriti

Tun-Dr-Ismail Tun Dr. Ismail : Merintis Kepemimpinan Berintegriti

• ISBN : 978-967-0468-23-5

• Penulis : Khairul Azman Suhaimy, Hussain Othman, Mustaffa Ibrahim

• Jumlah mukasurat : 162ms

• Harga : RM26.00

• Tahun : 2012

Penulisan buku ini adalah satu usaha kecil untuk menghargai jasa Allahyarham Tun Dr. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman dalam sejarah tanah air kita. Antaranya, kejayaan memulihkan keamanan selepas Peristiwa 13 Mei adalah sesuatu yang mengagumkan semua pihak. Oleh itu, penulisan buku ini menggunakan pendekatan secara tema, gambar termasuk petikan akhbar yang mudah dan santai dalam menelusuri sumbangan tokoh ini. Ia menggunakan pendekatan ini kerana kekangan bahan dan masa berkaitan dengan tokoh ini.

Usaha-usaha sebegini adalah permulaan ke arah mengenali dengan lebih dekat perwatakan beliau. Antaranya tegas. jujur dan berani menghadapi cabaran dalam memikul tanggungjawab. Oleh itu penghasilan buku yang bertajuk “Tun Dr. Ismail: Merintis Kepemimpinan Berintegriti” akan menjelaskan nilai-nilai kepemimpinan negarawan ini untuk diteladani.