Skip to main content

Isu Persekitaran & Kesihatan di Malaysia

isu persekitaran dan kesihatan di malaysia Isu Persekitaran & Kesihatan di Malaysia

• ISBN : 978-967-5457-81-4

• Editor : Haliza Abdul Rahman, Sakinah Harith, Hasmah Abdullah

• Jumlah mukasurat : 157ms

• Harga : RM26.00

• Tahun : 2012

Buku ini memaparkan hubungan antara persekitaran dan kesihatan di Malaysia dalam aspek permasalahan, pengurusan dan penyelesaian hasil daripada kajian serta tinjauan yang dijalankan oleh penyelidik daripada pelbagai disiplin yang berkaitan. Bagi menarik minat pembaca, rangkuman 10 bab dalam buku ini yang disusun bermula dengan permasalahan umum alam sekitar, diikuti dengan pengurusan dan diakhiri dengan cadangan kaedah penyelesaian, diharap membantu mendidik pembaca supaya peka dengan permasalahan alam sekitar yang turut mempengaruhi polemik kesihatan manusia sejagat serta kerumitan dalam mengurus dan menangani masalah sedemikian.

Buku ini diharap bukan sahaja dapat memberikan maklumat dan pengetahuan berkaitan dengan senario permasalahan persekitaran dan kesannya, malah mampu menampung kekurangan bahan bacaan yang berkaitan dengan kesihatan alam sekitar dan kesihatan manusia. Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada semua golongan termasuk pelajar, pendidik, penyelidik dan masyarakat umum dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan memelihara alam sekitaran untuk kesihatan sejagat