Skip to main content

Fizik Moden, Fizik Asas Untuk Sains dan Kejuruteraan

fizik moden Fizik Moden, Fizik Asas Untuk Sains dan Kejuruteraan

• ISBN : 978-967-5457-82-1

• Penulis : Jauharah Md Khudzari

• Jumlah mukasurat : 173ms

• Harga : RM25.00

• Tahun : 2012

Buku Fizik Moden ini merupakan salah satu sub-bidang fizik di bawah Siri Fizik Asas untuk Sains & Kejuruteraan. Topik-topik yang disusun di dalam buku ini merangkumi konsep asas cahaya, teori fizik klasik dan moden, sifat-sifat zarah bercas dan tindak balas nukleus yang merupakan asas kepada bidang Fizik Nukleus. Penerangan disampaikan dengan bahasa yang mudah berserta gambar rajah berlabel dan jadual membolehkan buku ini mudah difahami oleh pembaca. Bagi membantu pelajar memahami tajuk yang dibincangkan dengan baik, setiap tajuk disertakan dengan soalan dan contoh penyelesaiannya, selain disediakan ringkasan di akhir setiap bab. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan oleh para pelajar di peringkat pra-universiti