[1]
H. A. I. Hanapi and N. Omar, “Kajian Penggunaan Kemudahan Jejantas Pejalan Kaki di KM6.5 (FT050)-Hadapan Syarikat Sin Kwang Plastic, Batu Pahat, Johor”, rtcebe, vol. 4, no. 2, pp. 64–71, Jul. 2023.