1.
Muhamad SAS, Sarpin N, Omar R, Masrom MAN. Aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Semasa Pandemik Covid-19 di Tapak Bina, Bandar Alor Setar, Kedah. rmtb [Internet]. 2022 Nov. 28 [cited 2023 May 29];3(2):467-80. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/9570