1.
Munawar MA, Mat Radzuan IS. Inisiatif dan Cabaran Majlis Perbandaran Muar Menjadikan Bandar Maharani Bandar Diraja Sebagai Bandar yang Bersih: Kajian Kes di Bandar Muar, Johor. rmtb [Internet]. 2022 Nov. 28 [cited 2024 Feb. 27];3(2):639-51. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/9039