1.
Mohd Lazim NN, R. Chandrashekar, Shafi MA. Pengurusan Inventori Optimum dengan Menggunakan Aplikasi Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ) : Kajian Kes di Batu Pahat. rmtb [Internet]. 2020 Dec. 1 [cited 2022 Jun. 26];1(1):158-69. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/588