1.
Ahmad Latiffi A, Mat Nawi SS, Bilal K. Personel Wanita Dalam Industri Pembinaan: Bentuk Dan Kesan Gangguan Seksual Dari Aspek Fizikal, Mental Dan Psikologi . rmtb [Internet]. 2020 Dec. 2 [cited 2022 Jun. 26];1(1):635-46. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/556