1.
Mohd Basri NE, Nojumuddin NS. Menentukan Masa Minimum Antara Peristiwa (MIT) Curahan Hujan Dengan Menggunakan Kaedah Nix. rmtb [Internet]. 2020 Dec. 2 [cited 2022 Jun. 26];1(1):391-403. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/545