1.
Buyong R, Ahmad ANA. Amalan Pelaksanaan JIT Dalam Sistem Pengurusan Inventori Bagi Meningkatkan Kecekapan. rmtb [Internet]. 2020 Dec. 2 [cited 2024 Jun. 21];1(1):337-45. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/532