1.
Sy Md Zairrul Azmy SFA, Ahmad Latiffi A. Kajian Terhadap Isu Hubungan Kontraktor Utama Dengan Subkontraktor Berkaitan Aspek Pengurusan Risiko Projek Pembinaan. rmtb [Internet]. 2021 Jun. 12 [cited 2022 Jun. 30];2(1):1080-95. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/2040