1.
Mohamad Salimi SR, Ahmad Latiffi A. Kajian Tekanan Kerja yang dihadapi oleh Juruukur Bahan dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan . rmtb [Internet]. 2021 Jun. 12 [cited 2022 Jun. 28];2(1):1066-79. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/2038