1.
Shafii H, Abd Halid @ Mohd Halid MAH, Mat Yassin A, Masram H, Sarpin N. Kajian Terhadap Kualiti Penyelenggaran Jalan Persekutuan di Johor Bahru: Dari Perspektif Pengguna. rmtb [Internet]. 2021 Jun. 12 [cited 2022 Jun. 30];2(1):678-89. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/1714