1.
Mat Hussin MH, Shafii H, Md Yassin A, Khalid Z. Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (KKP): Kajian Kes Projek Pembinaan Jambatan, Negeri Kelantan : NONE. rmtb [Internet]. 2023 Nov. 26 [cited 2024 Jun. 21];4(2):269–286. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/13772