Mohamad Salimi, Sharul Rizal, and Aryani Ahmad Latiffi. “Kajian Tekanan Kerja Yang Dihadapi Oleh Juruukur Bahan Dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan”. Research in Management of Technology and Business 2, no. 1 (June 12, 2021): 1066–1079. Accessed June 28, 2022. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/2038.