Mat Hussin, Muhammad Hafizzam, Haryati Shafii, Azlina Md Yassin, and Zailawati Khalid. “Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (KKP): Kajian Kes Projek Pembinaan Jambatan, Negeri Kelantan : NONE”. Research in Management of Technology and Business 4, no. 2 (November 26, 2023): 269–286. Accessed June 21, 2024. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/13772.