Mohamad Salimi, S. R., and A. Ahmad Latiffi. “Kajian Tekanan Kerja Yang Dihadapi Oleh Juruukur Bahan Dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan”. Research in Management of Technology and Business, vol. 2, no. 1, June 2021, pp. 1066-79, https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/2038.