Abd Rahman, U. D., and M. Z. . Yusoff. “Hubungan Antara Kualiti Perkhidmatan Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam Di KLIA2”. Research in Management of Technology and Business, vol. 4, no. 1, May 2023, pp. 33-47, https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/11299.