[1]
M. F. Ahmad @ Mohamad, N. A. . Abdul Rahman, Ahmad Nur Aizat Ahmad, and H. Abdul Latip, “Transformasi Digital: Perbezaan Amalan dan Jangkaan untuk Faktor Kejayaan Kritikal (FKK) Industri 4.0”, rmtb, vol. 3, no. 2, pp. 215–225, Nov. 2022.