[1]
S. A. S. . Muhamad, N. Sarpin, R. Omar, and M. A. N. Masrom, “Aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Semasa Pandemik Covid-19 di Tapak Bina, Bandar Alor Setar, Kedah”, rmtb, vol. 3, no. 2, pp. 467–480, Nov. 2022.