[1]
M. A. Munawar and I. S. Mat Radzuan, “Inisiatif dan Cabaran Majlis Perbandaran Muar Menjadikan Bandar Maharani Bandar Diraja Sebagai Bandar yang Bersih: Kajian Kes di Bandar Muar, Johor”, rmtb, vol. 3, no. 2, pp. 639–651, Nov. 2022.