[1]
R. Chandrashekar, “Faktor – faktor Kepercayaan Pengguna dalam Pembelian atas Talian”, rmtb, vol. 3, no. 1, pp. 177–190, Jun. 2022.