[1]
K. Md Ariffin and A. J. Omar, “Prestasi Perniagaan Dalam Sektor Pemaju Semasa Pandemik Covid-19”, rmtb, vol. 3, no. 1, pp. 845–869, Jun. 2022.