[1]
azyan zakaria, M. MOHSEN, and zarina shamsudin, “Strategi Penyelenggaraan Gerai Milik Majlis Perbandaran Pontian (MPPn)”, rmtb, vol. 3, no. 1, pp. 781–796, Jun. 2022.