[1]
N. N. . Mohd Lazim, R. Chandrashekar, and M. A. . Shafi, “Pengurusan Inventori Optimum dengan Menggunakan Aplikasi Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ) : Kajian Kes di Batu Pahat”, rmtb, vol. 1, no. 1, pp. 158–169, Dec. 2020.