[1]
A. . Ahmad Latiffi, S. S. . Mat Nawi, and K. . Bilal, “Personel Wanita Dalam Industri Pembinaan: Bentuk Dan Kesan Gangguan Seksual Dari Aspek Fizikal, Mental Dan Psikologi ”, rmtb, vol. 1, no. 1, pp. 635–646, Dec. 2020.