[1]
N. E. Mohd Basri and N. S. Nojumuddin, “Menentukan Masa Minimum Antara Peristiwa (MIT) Curahan Hujan Dengan Menggunakan Kaedah Nix”, rmtb, vol. 1, no. 1, pp. 391–403, Dec. 2020.